Prehliadky-revízie plynových kotlov Vaillant, Protherm

Doména -voľby 2023 - na predaj

Realizujem revízie - servis plynových kotlov Vaillant a kondenzačných kotlov Protherm

V rámci servisných činností realizujem :

  • záručný a pozáručný servis plynových kotlov,

  • uvádzanie plynových kotlov do prevádzky,

  • meranie a nastavenie spalín analyzátorom spalín, ktorého súčasťou je vystavenie potvrdenia o nameraných hodnotách,

  • pravidelné ročné prehliadky plynových kotlov,

  • montáž a výmena ekvitermických a priestorových termostatov,

  • kontroly funkčnosti zásobníkov, čerpadlových skupín viac okruhových systémov, bezpečnostných armatúr,

  • celkové skúšky funkčnosti kotlov a funkčnosti okruhov kúrenia,

  • servisné prehliadky pre solárne zariadenia.

Prehliadky, servis a montáž kotlov realizujem v regiónoch :

Technológia kondenzačných kotlov - Vailant


Kontakt

Ing. Igor Štvrtecký
Na hlinách 6966/38, Trnava 917 01
+421 917 798 417